pg_lo_read

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

pg_lo_readOdczytuje wielki obiekt (Large Object - LO)

Opis

pg_lo_read ( resource $large_object , int $len ) : string

pg_lo_read() odczytuje co najwyżej len bajtów z wielkiego obiektu (LO) i zwraca je jako łańcuch. large_object wskazuje identyfikator połączenia z pg_lo_open(), len wskazuje maksymalną dopuszczalną wielkość segmentu wielkiego obiektu. Funkcja zwraca FALSE w razie błędu.

Użycie interfejsu wielkich obiektów (LO) wymaga zamknięcia wszystkich operacji z nim związanych wewnątrz transakcji.

Informacja:

Ta funkcja była poprzednio nazwana pg_loread().

Zobacz także pg_lo_read_all().

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
bobahspb at gmail dot com
9 years ago
Be careful: pg_lo_export() create empty file without "begin"/"end".
See docs: "...it is necessary to enclose it within a transaction block..."
To Top