svn_delete

(PECL svn >= 0.4.0)

svn_deleteDelete items from a working copy or repository

Opis

svn_delete ( string $path [, bool $force = FALSE ] ) : bool

Deletes the file, directory or symbolic link at path from the working directory. The item will be deleted from the repository the next time you call svn_commit() on the working copy.

Parametry

path

Path of item to delete.

Informacja: Względne ścieżki zostaną rozwiązane, jeśli bieżący katalog roboczy jest jednym z zawierających binaria PHP. Aby odwołać się do skryptu roboczego katalogu, użyj realpath() lub dirname(__FILE__).

force

If TRUE, the file will be deleted even if it has local modifications. Otherwise, local modifications will result in a failure. Default is FALSE

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top