svn_fs_begin_txn2

(PECL svn >= 0.2.0)

svn_fs_begin_txn2Create a new transaction

Opis

svn_fs_begin_txn2 ( resource $repos , int $rev ) : resource
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Create a new transaction

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top