svn_client_version

(PECL svn >= 0.1.0)

svn_client_versionReturns the version of the SVN client libraries

Opis

svn_client_version ( void ) : string

Returns the version of the SVN client libraries

Zwracane wartości

String version number, usually in form of x.y.z.

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Przykłady

Przykład #1 Basic example

<?php
echo svn_client_version();
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

1.3.1

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top