svn_fs_abort_txn

(PECL svn >= 0.2.0)

svn_fs_abort_txnAbort a transaction, returns true if everything is okay, false otherwise

Opis

svn_fs_abort_txn ( resource $txn ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Abort a transaction, returns true if everything is okay, false otherwise

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top