svn_fs_props_changed

(PECL svn >= 0.2.0)

svn_fs_props_changedReturn true if props are different, false otherwise

Opis

svn_fs_props_changed ( resource $root1 , string $path1 , resource $root2 , string $path2 ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Return true if props are different, false otherwise

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top