svn_add

(PECL svn >= 0.1.0)

svn_addSchedules the addition of an item in a working directory

Opis

svn_add ( string $path [, bool $recursive = TRUE [, bool $force = FALSE ]] ) : bool

Adds the file, directory or symbolic link at path to the working directory. The item will be added to the repository the next time you call svn_commit() on the working copy.

Parametry

path

Path of item to add.

Informacja: Względne ścieżki zostaną rozwiązane, jeśli bieżący katalog roboczy jest jednym z zawierających binaria PHP. Aby odwołać się do skryptu roboczego katalogu, użyj realpath() lub dirname(__FILE__).

recursive

If item is directory, whether or not to recursively add all of its contents. Default is TRUE

force

If true, Subversion will recurse into already versioned directories in order to add unversioned files that may be hiding in those directories. Default is FALSE

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Przykłady

Przykład #1 svn_add() example

In a working directory where svn status returns:

$ svn status
?      foobar.txt

...this code:

<?php
svn_add
('foobar.txt');
?>

...will schedule foobar.txt for addition into the repository.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top