svn_fs_file_contents

(PECL svn >= 0.1.0)

svn_fs_file_contentsReturns a stream to access the contents of a file from a given version of the fs

Opis

svn_fs_file_contents ( resource $fsroot , string $path ) : resource
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Returns a stream to access the contents of a file from a given version of the fs

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top