svn_auth_get_parameter

(PECL svn >= 0.1.0)

svn_auth_get_parameterRetrieves authentication parameter

Opis

svn_auth_get_parameter ( string $key ) : string

Retrieves authentication parameter at key. For a list of valid keys and their meanings, consult the authentication constants list.

Parametry

key

String key name. Use the authentication constants defined by this extension to specify a key.

Zwracane wartości

Returns the string value of the parameter at key; returns NULL if parameter does not exist.

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top