svn_repos_hotcopy

(PECL svn >= 0.1.0)

svn_repos_hotcopyMake a hot-copy of the repos at repospath; copy it to destpath

Opis

svn_repos_hotcopy ( string $repospath , string $destpath , bool $cleanlogs ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Make a hot-copy of the repos at repospath; copy it to destpath

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top