svn_auth_set_parameter

(PECL svn >= 0.1.0)

svn_auth_set_parameterSets an authentication parameter

Opis

svn_auth_set_parameter ( string $key , string $value ) : void

Sets authentication parameter at key to value. For a list of valid keys and their meanings, consult the authentication constants list.

Parametry

key

String key name. Use the authentication constants defined by this extension to specify a key.

value

String value to set to parameter at key. Format of value varies with the parameter.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Przykłady

Przykład #1 Default authentication example

This example configures SVN so that the default username to use is 'Bob' and the default password is 'abc123':

<?php
svn_auth_set_parameter
(SVN_AUTH_PARAM_DEFAULT_USERNAME'Bob');
svn_auth_set_parameter(SVN_AUTH_PARAM_DEFAULT_PASSWORD'abc123');
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
powtac at gmx dot de
11 years ago
If you having trouble with certificate verification like this:

PHP Warning:  svn_log(): svn error(s) occured 175002 (RA  layer request failed) OPTIONS of 'https://example.com/your/repos/path': Server certificate verification failed: issuer is not trusted

Try this two steps:

1. Run

"svn log https://example.com/your/repos/path"

on the commandline and permanent accept the certificate by typing "p" when asked.

2. Use the following settings for svn_auth_set_parameter() before calling other svn functions:

<?php
svn_auth_set_parameter
(SVN_AUTH_PARAM_DEFAULT_USERNAME,             'your svn user');
svn_auth_set_parameter(SVN_AUTH_PARAM_DEFAULT_PASSWORD,             'your svn users password');
svn_auth_set_parameter(PHP_SVN_AUTH_PARAM_IGNORE_SSL_VERIFY_ERRORS, true); // <--- Important for certificate issues!
svn_auth_set_parameter(SVN_AUTH_PARAM_NON_INTERACTIVE,              true);
svn_auth_set_parameter(SVN_AUTH_PARAM_NO_AUTH_CACHE,                true);

var_dump(svn_log('https://example.com/your/repos/path'));
?>

This will work for SVN client libraries below 1.6!
To Top