svn_fs_is_file

(PECL svn >= 0.2.0)

svn_fs_is_fileReturn true if the path points to a file, false otherwise

Opis

svn_fs_is_file ( resource $root , string $path ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Return true if the path points to a file, false otherwise

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
ytcheng at qq dot com
11 years ago
<?php
    $repos
= svn_repos_open($this->sourceRoot);
   
$fs = svn_repos_fs($repos);
   
$head = svn_fs_youngest_rev($fs);
   
$fsroot = svn_fs_revision_root($fs,$head);
    echo
svn_fs_is_file($fsroot,$path);
?>
To Top