svn_commit

(PECL svn >= 0.1.0)

svn_commitSends changes from the local working copy to the repository

Opis

svn_commit ( string $log , array $targets [, bool $recursive = TRUE ] ) : array

Commits changes made in the local working copy files enumerated in the targets array to the repository, with the log message log. Directories in the targets array will be recursively committed unless recursive is set to FALSE.

Informacja: This function does not have any parameters for specifying authentication, so a username and password must be set using svn_auth_set_parameter()

Parametry

log

String log text to commit

targets

Array of local paths of files to be committed

Ostrzeżenie

This parameter must be an array, a string for a single target is not acceptable.

Informacja: Względne ścieżki zostaną rozwiązane, jeśli bieżący katalog roboczy jest jednym z zawierających binaria PHP. Aby odwołać się do skryptu roboczego katalogu, użyj realpath() lub dirname(__FILE__).

recursive

Boolean flag to disable recursive committing of directories in the targets array. Default is TRUE.

Zwracane wartości

Returns array in form of:

array(
    0 => integer revision number of commit
    1 => string ISO 8601 date and time of commit
    2 => name of committer
)

Returns FALSE on failure.

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Przykłady

Przykład #1 Basic example

This example commits the calculator directory to a repository, using the username Bob and the password abc123 (hopefully, his password is stronger):

<?php
svn_auth_set_parameter
(SVN_AUTH_PARAM_DEFAULT_USERNAME'Bob');
svn_auth_set_parameter(SVN_AUTH_PARAM_DEFAULT_PASSWORD'abc123');
var_dump(svn_commit('Log message of Bob\'s commit', array(realpath('calculator'))));
?>

Powyższy przykład wyświetli:

array(
  0 => 1415,
  1 => '2007-05-26T01:44:28.453125Z',
  2 => 'Bob'
)

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top