svn_fs_change_node_prop

(PECL svn >= 0.2.0)

svn_fs_change_node_propReturn true if everything is ok, false otherwise

Opis

svn_fs_change_node_prop ( resource $root , string $path , string $name , string $value ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Return true if everything is ok, false otherwise

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top