svn_update

(PECL svn >= 0.1.0)

svn_updateUpdate working copy

Opis

svn_update ( string $path [, int $revno = SVN_REVISION_HEAD [, bool $recurse = TRUE ]] ) : int

Update working copy at path to revision revno. If recurse is true, directories will be recursively updated.

Parametry

path

Path to local working copy.

Informacja: Względne ścieżki zostaną rozwiązane, jeśli bieżący katalog roboczy jest jednym z zawierających binaria PHP. Aby odwołać się do skryptu roboczego katalogu, użyj realpath() lub dirname(__FILE__).

revno

Revision number to update to, default is SVN_REVISION_HEAD.

recurse

Whether or not to recursively update directories.

Zwracane wartości

Returns new revision number on success, returns FALSE on failure.

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Przykłady

Przykład #1 Basic example

This example demonstrates basic usage of this function:

<?php
echo svn_update(realpath('working-copy'));
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

234

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top