svn_fs_dir_entries

(PECL svn >= 0.1.0)

svn_fs_dir_entriesEnumerates the directory entries under path; returns a hash of dir names to file type

Opis

svn_fs_dir_entries ( resource $fsroot , string $path ) : array
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Enumerates the directory entries under path; returns a hash of dir names to file type

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
qwazix at outofbounds dot gr
11 years ago
Here is a function that returns an array with the directories in the root of the HEAD revision of a repository, using only the path of the repository.
<?php
   
function get_repo_dirs($path){
        if (
file_exists($path.'/format'))
        if (
$repo = svn_repos_open($path))
        if (
$repo_fs = svn_repos_fs($repo))
        if (
$head = svn_fs_youngest_rev($repo_fs))
        if (
$repo_fs_root = svn_fs_revision_root($repo_fs,$head))
        return
array_keys(svn_fs_dir_entries($repo_fs_root,'.'));
        else return
false;
    }
?>

example usage

<?php
    var_dump
(get_repo_dirs('/home/user/svnrepos/example_project'));
?>
To Top