svn_import

(PECL svn >= 0.2.0)

svn_importImports an unversioned path into a repository

Opis

svn_import ( string $path , string $url , bool $nonrecursive ) : bool

Commits unversioned path into repository at url. If path is a directory and nonrecursive is FALSE, the directory will be imported recursively.

Parametry

path

Path of file or directory to import.

Informacja: Względne ścieżki zostaną rozwiązane, jeśli bieżący katalog roboczy jest jednym z zawierających binaria PHP. Aby odwołać się do skryptu roboczego katalogu, użyj realpath() lub dirname(__FILE__).

url

Repository URL to import into.

nonrecursive

Whether or not to refrain from recursively processing directories.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Przykłady

Przykład #1 Basic example

This example demonstrates a basic use-case of this function. To import a directory named new-files into the repository at http://www.example.com/svnroot/incoming/abc, use:

<?php
svn_import
(realpath('new-files'), 'http://www.example.com/svnroot/incoming/abc'false);
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top