svn_status

(PECL svn >= 0.1.0)

svn_statusReturns the status of working copy files and directories

Opis

svn_status ( string $path [, int $flags = 0 ] ) : array

Returns the status of working copy files and directories, giving modifications, additions, deletions and other changes to items in the working copy.

Parametry

path

Local path to file or directory to retrieve status of.

Informacja: Względne ścieżki zostaną rozwiązane, jeśli bieżący katalog roboczy jest jednym z zawierających binaria PHP. Aby odwołać się do skryptu roboczego katalogu, użyj realpath() lub dirname(__FILE__).

flags

Any combination of Svn::NON_RECURSIVE, Svn::ALL (regardless of modification status), Svn::SHOW_UPDATES (entries will be added for items that are out-of-date), Svn::NO_IGNORE (disregard svn:ignore properties when scanning for new files) and Svn::IGNORE_EXTERNALS.

Zwracane wartości

Returns a numerically indexed array of associative arrays detailing the status of items in the repository:

Array (
  [0] => Array (
    // information on item
  )
  [1] => ...
)

The information on the item is an associative array that can contain the following keys:

path
String path to file/directory of this entry on local filesystem.
text_status
Status of item's text. Odwołaj się do stałych statusu po możliwe wartości.
repos_text_status
Status of item's text in repository. Only accurate if update was set to TRUE. Odwołaj się do stałych statusu po możliwe wartości.
prop_status
Status of item's properties. Odwołaj się do stałych statusu po możliwe wartości.
repos_prop_status
Status of item's property in repository. Only accurate if update was set to TRUE. Odwołaj się do stałych statusu po możliwe wartości.
locked
Whether or not the item is locked. (Only set if TRUE.)
copied
Whether or not the item was copied (scheduled for addition with history). (Only set if TRUE.)
switched
Whether or not the item was switched using the switch command. (Only set if TRUE)

These keys are only set if the item is versioned:

name
Base name of item in repository.
url
URL of item in repository.
repos
Base URL of repository.
revision
Integer revision of item in working copy.
kind
Type of item, i.e. file or directory. Odwołaj się do stałych typów po możliwe wartości.
schedule
Scheduled action for item, i.e. addition or deletion. Constants for these magic numbers are not available, they can be emulated by using:
<?php
if (!defined('svn_wc_schedule_normal')) {
    
define('svn_wc_schedule_normal',  0); // nothing special
    
define('svn_wc_schedule_add',     1); // item will be added
    
define('svn_wc_schedule_delete',  2); // item will be deleted
    
define('svn_wc_schedule_replace'3); // item will be added and deleted
}
?>
deleted
Whether or not the item was deleted, but parent revision lags behind. (Only set if TRUE.)
absent
Whether or not the item is absent, that is, Subversion knows that there should be something there but there isn't. (Only set if TRUE.)
incomplete
Whether or not the entries file for a directory is incomplete. (Only set if TRUE.)
cmt_date
Integer Unix timestamp of last commit date. (Unaffected by update.)
cmt_rev
Integer revision of last commit. (Unaffected by update.)
cmt_author
String author of last commit. (Unaffected by update.)
prop_time
Integer Unix timestamp of last up-to-date time for properties
text_time
Integer Unix timestamp of last up-to-date time for text

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Przykłady

Przykład #1 Basic example

This example demonstrates a basic, theoretical usage of this function.

<?php
print_r
(svn_status(realpath('wc')));
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Array (
  [0] => Array (
    [path] => /home/bob/wc/sandwich.txt
    [text_status] => 8 // item was modified
    [repos_text_status] => 1 // no information available, use update
    [prop_status] => 3 // no changes
    [repos_prop_status] => 1 // no information available, use update
    [name] => sandwich.txt
    [url] => http://www.example.com/svnroot/deli/trunk/sandwich.txt
    [repos] => http://www.example.com/svnroot/
    [revision] => 123
    [kind] => 1 // file
    [schedule] => 0 // no special actions scheduled
    [cmt_date] => 1165543135
    [cmt_rev] => 120
    [cmt_author] => Alice
    [prop_time] => 1180201728
    [text_time] => 1180201729
  )
)

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-2
matthijs at fragfrog dot nl
10 years ago
There seems to be an undocumented function svn_info (arguably the proper name for this functionality) that does almost the same as svn_status, but ignores the second parameter.

Unfortunately, neither can directly be used to just retrieve the current revision of a working copy, but a combination of svn_status and SVN_NON_RECURSIVE|SVN_ALL will work; simply perform the following command:

<?php
svn_status
(ROOTSVN_NON_RECURSIVE|SVN_ALL);
?>

Where ROOT is of course the root of the working directory you wish to examine. One of the entries will be that working directory, including its current status.
To Top