svn_fs_node_prop

(PECL svn >= 0.1.0)

svn_fs_node_propReturns the value of a property for a node

Opis

svn_fs_node_prop ( resource $fsroot , string $path , string $propname ) : string
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Returns the value of a property for a node

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top