svn_cleanup

(PECL svn >= 0.1.0)

svn_cleanupRecursively cleanup a working copy directory, finishing incomplete operations and removing locks

Opis

svn_cleanup ( string $workingdir ) : bool

Recursively cleanup working copy directory workingdir, finishing any incomplete operations and removing working copy locks. Use when a working copy is in limbo and needs to be usable again.

Parametry

workingdir

String path to local working directory to cleanup

Informacja: Względne ścieżki zostaną rozwiązane, jeśli bieżący katalog roboczy jest jednym z zawierających binaria PHP. Aby odwołać się do skryptu roboczego katalogu, użyj realpath() lub dirname(__FILE__).

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Przykłady

Przykład #1 Basic example

This example demonstrates clean up of a working copy in a directory named help-me:

<?php
svn_cleanup
(realpath('help-me'));
?>

The realpath() call is necessary due to SVN's quirky handling of relative paths.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top