fbsql_set_password

(PHP 5, PHP 7)

fbsql_set_passwordChange the password for a given user

Opis

fbsql_set_password ( resource $link_identifier , string $user , string $password , string $old_password ) : bool

Changes the password for the given user.

Parametry

link_identifier

Identyfikator połączenia FrontBase zwrócony przez fbsql_connect() lub fbsql_pconnect().

Link jest opcjonalny i jeśli nie zostanie podany, to funkcja spróbuje znaleźć otwarte połączenie do serwera FrontBase. Jeśli funkcja nie znajdzie otwartego połączenia, to spróbuje utworzyć je tak jakby fbsql_connect() była wywołana bez argumentów.

user

The user name.

password

The new password to be set.

old_password

The old password to be replaced.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top