fbsql_set_transaction

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

fbsql_set_transactionSet the transaction locking and isolation

Opis

fbsql_set_transaction ( resource $link_identifier , int $locking , int $isolation ) : void

Sets the transaction locking and isolation.

Parametry

link_identifier

Identyfikator połączenia FrontBase zwrócony przez fbsql_connect() lub fbsql_pconnect().

Link jest opcjonalny i jeśli nie zostanie podany, to funkcja spróbuje znaleźć otwarte połączenie do serwera FrontBase. Jeśli funkcja nie znajdzie otwartego połączenia, to spróbuje utworzyć je tak jakby fbsql_connect() była wywołana bez argumentów.

locking

The type of locking to be set. It can be one of the following constants: FBSQL_LOCK_DEFERRED, FBSQL_LOCK_OPTIMISTIC, or FBSQL_LOCK_PESSIMISTIC.

isolation

The type of isolation to be set. It can be one of the following constants: FBSQL_ISO_READ_UNCOMMITTED, FBSQL_ISO_READ_COMMITTED, FBSQL_ISO_REPEATABLE_READ, FBSQL_ISO_SERIALIZABLE, or FBSQL_ISO_VERSIONED.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top