fbsql_set_characterset

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

fbsql_set_charactersetZmienia kodowanie znaków na wejściu/wyjściu

Opis

fbsql_set_characterset ( resource $identyfikator_połączenia , int $kodowanie_znaków [, int $w_obie_strony ] ) : void
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top