fbsql_create_db

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_create_dbCreate a FrontBase database

Opis

fbsql_create_db ( string $database_name [, resource $link_identifier [, string $database_options ]] ) : bool

Attempts to create a new database on the specified server.

Parametry

database_name

The database name, as a string.

link_identifier

Identyfikator połączenia FrontBase zwrócony przez fbsql_connect() lub fbsql_pconnect().

Link jest opcjonalny i jeśli nie zostanie podany, to funkcja spróbuje znaleźć otwarte połączenie do serwera FrontBase. Jeśli funkcja nie znajdzie otwartego połączenia, to spróbuje utworzyć je tak jakby fbsql_connect() była wywołana bez argumentów.

database_options

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 fbsql_create_db() example

<?php
$link 
fbsql_pconnect("localhost""_SYSTEM""secret")
    or die(
"Could not connect");
if (
fbsql_create_db("my_db")) {
    echo 
"Database created successfully\n";
} else {
    
printf("Error creating database: %s\n"fbsql_error());
}
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top