fbsql_query

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_queryWysyła zapytanie do serwera FrontBase

Opis

fbsql_query ( string $zapytanie [, resource $identyfikator_połączenia [, int $rozmiar_partii_danych ]] ) : resource

Wysyła zapytanie do bieżącej bazy danych na serwerze.

Jeśli wykonanie zapytania się powiedzie, możemy wywołać fbsql_num_rows() aby się dowiedzieć jak dużo wierszy zostało zwróconych przez instrukcję SELECT, lub fbsql_affected_rows() żeby wykryć ile wierszy zostało przetworzonych przez instrukcję DELETE, INSERT, REPLACE, lub UPDATE.

Parametry

zapytanie

Zapytanie SQL do wykonania.

Informacja:

Zapytanie powinno zawsze kończyć się średnikiem.

link_identifier

Identyfikator połączenia FrontBase zwrócony przez fbsql_connect() lub fbsql_pconnect().

Link jest opcjonalny i jeśli nie zostanie podany, to funkcja spróbuje znaleźć otwarte połączenie do serwera FrontBase. Jeśli funkcja nie znajdzie otwartego połączenia, to spróbuje utworzyć je tak jakby fbsql_connect() była wywołana bez argumentów.

rozmiar_partii_danych

Zwracane wartości

fbsql_query() zwraca TRUE (nie zero) lub FALSE aby wskazać, czy zapytanie zostało wykonane prawidłowo. Zwrócenie TRUE oznacza, że zapytanie było prawidłowe i mogło zostać wykonane przez serwer. Funkcja nie informuje o liczbie przetworzonych lub zwróconych wieszy. Jest całkiem możliwe, że zapytanie było prawidłowe, jednak nie przetworzyło ani nie zwróciło żadnych wierszy.

Dla instrukcji SELECT fbsql_query() zwraca nowy identyfikator wyniku, który możemy przekazać do fbsql_result().

fbsql_query() może się nie powieść i zwrócić FALSE jeśli nie mamy uprawnień dostępu do tabel określonych w zapytaniu.

Przykłady

Poniższe zapytanie ma nieprawidłową składnię, a zatem wywołanie fbsql_query() się nie powiedzie i zwróci FALSE:

Przykład #1 Przykład fbsql_query()

<?php
$result 
fbsql_query("SELECT * WHERE 1=1")
    or die (
"Nieprawidłowe zapytanie");
?>

Poniższe zapytanie ma nieprawidłową składnię, jeżeli kolumna nie jest kolumną w tabeli tabela, tak więc wywołanie fbsql_query() się nie powiedzie i zwróci FALSE:

Przykład #2 Przykład fbsql_query()

<?php
$result 
fbsql_query ("SELECT kolumna FROM tabela;")
    or die (
"Nieprawidłowe zapytanie");
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top