fbsql_rollback

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_rollbackRollback a transaction to the database

Opis

fbsql_rollback ([ resource $link_identifier ] ) : bool

Ends the current transaction by rolling back all statements issued since last commit.

This command is only needed if autocommit is set to false.

Parametry

link_identifier

Identyfikator połączenia FrontBase zwrócony przez fbsql_connect() lub fbsql_pconnect().

Link jest opcjonalny i jeśli nie zostanie podany, to funkcja spróbuje znaleźć otwarte połączenie do serwera FrontBase. Jeśli funkcja nie znajdzie otwartego połączenia, to spróbuje utworzyć je tak jakby fbsql_connect() była wywołana bez argumentów.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top