fbsql_database

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_databaseGet or set the database name used with a connection

Opis

fbsql_database ( resource $link_identifier [, string $database ] ) : string

Get or set the database name used with the connection.

Parametry

link_identifier

Identyfikator połączenia FrontBase zwrócony przez fbsql_connect() lub fbsql_pconnect().

Link jest opcjonalny i jeśli nie zostanie podany, to funkcja spróbuje znaleźć otwarte połączenie do serwera FrontBase. Jeśli funkcja nie znajdzie otwartego połączenia, to spróbuje utworzyć je tak jakby fbsql_connect() była wywołana bez argumentów.

database

The database name. If given, the default database of the connexion will be changed to database.

Zwracane wartości

Returns the name of the database used with this connection.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top