fbsql_field_table

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_field_tableZwraca nazwę tabeli dla określonego pola

Opis

fbsql_field_table ( resource $wynik [, int $przesunięcie_pola ] ) : string

Zwraca nazwę tabeli dla określonego pola w zbiorze wynikowym.

Parametry

result

Identyfikator wyniku zwrócony przez fbsql_query() lub fbsql_db_query().

przesunięcie_pola

Liczbowe przesunięcie pola. Przesunięcie pola zaczyna się od 0.

Zwracane wartości

Zwraca nazwę tabeli jako string.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top