fbsql_stop_db

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_stop_dbZatrzymuje bazę danych na serwerze lokalnym lub zdalnym

Opis

fbsql_stop_db ( string $nazwa_bazy_danych [, resource $identyfikator_połączenia ] ) : bool

Zatrzymuje bazę danych na serwerze lokalnym lub zdalnym.

Parametry

nazwa_bazy_danych

Nazwa bazy danych.

link_identifier

Identyfikator połączenia FrontBase zwrócony przez fbsql_connect() lub fbsql_pconnect().

Link jest opcjonalny i jeśli nie zostanie podany, to funkcja spróbuje znaleźć otwarte połączenie do serwera FrontBase. Jeśli funkcja nie znajdzie otwartego połączenia, to spróbuje utworzyć je tak jakby fbsql_connect() była wywołana bez argumentów.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top