fbsql_hostname

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_hostnameZraca lub ustawia nazwę hosta używaną w połączeniu

Opis

fbsql_hostname ( resource $identyfikator_połączenia [, string $nazwa_hosta ] ) : string

Zraca lub ustawia nazwę hosta używaną w połączeniu.

Parametry

link_identifier

Identyfikator połączenia FrontBase zwrócony przez fbsql_connect() lub fbsql_pconnect().

Link jest opcjonalny i jeśli nie zostanie podany, to funkcja spróbuje znaleźć otwarte połączenie do serwera FrontBase. Jeśli funkcja nie znajdzie otwartego połączenia, to spróbuje utworzyć je tak jakby fbsql_connect() była wywołana bez argumentów.

nazwa_hosta

Jeśli zostanie podana, wówczas będzie nową nazwą hosta w połączeniu.

Zwracane wartości

Zwraca nazwę aktualnego hosta używanego w połączeniu.

Zobacz też:

  • fbsql_username() - Zraca lub ustawia nazwę użytkownika używaną w połączeniu
  • fbsql_password() - Zwraca lub ustawia hasło użytkownika używane w połączeniu

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top