fbsql_change_user

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_change_userChange logged in user of the active connection

Opis

fbsql_change_user ( string $user , string $password [, string $database [, resource $link_identifier ]] ) : bool

fbsql_change_user() changes the logged in user of the specified connection. If the new user and password authorization fails, the current connected user stays active.

Parametry

user

The new user name.

password

The new user password.

database

If specified, this will be the default or current database after the user has been changed.

link_identifier

Identyfikator połączenia FrontBase zwrócony przez fbsql_connect() lub fbsql_pconnect().

Link jest opcjonalny i jeśli nie zostanie podany, to funkcja spróbuje znaleźć otwarte połączenie do serwera FrontBase. Jeśli funkcja nie znajdzie otwartego połączenia, to spróbuje utworzyć je tak jakby fbsql_connect() była wywołana bez argumentów.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top