fbsql_db_status

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5, PHP 7)

fbsql_db_statusZwraca status dla podanej bazy danych

Opis

fbsql_db_status ( string $nazwa_bazy_danych [, resource $identyfikator_połączenia ] ) : int

Zwraca bieżący status dla określonej bazy danych.

Parametry

nazwa_bazy_danych

Nazwa bazy danych.

link_identifier

Identyfikator połączenia FrontBase zwrócony przez fbsql_connect() lub fbsql_pconnect().

Link jest opcjonalny i jeśli nie zostanie podany, to funkcja spróbuje znaleźć otwarte połączenie do serwera FrontBase. Jeśli funkcja nie znajdzie otwartego połączenia, to spróbuje utworzyć je tak jakby fbsql_connect() była wywołana bez argumentów.

Zwracane wartości

Zwraca wartość typu integer oznaczającą obecny status bazy danych. Może ona przyjmować następujące wartości:

  • FALSE - Identyfikator połączenia do hosta był nieprawidłowy. Ten błąd występuje wówczas, gdy identyfikator_połączenia jest zasobem utrzymującym bezpośrednie połączenie z bazą danych na ustalonym porcie. FBExec może być dostępny na serwerze, jednak nie zostało zdefiniowane dla niego połączenie.
  • FBSQL_UNKNOWN - Nieznany status.
  • FBSQL_STOPPED - Baza danych nie jest uruchomiona. Użyj fbsql_start_db() aby uruchomić bazę danych.
  • FBSQL_STARTING - Baza danych uruchamia się.
  • FBSQL_RUNNING - Baza danych jest uruchomiona i można wykonywać instrukcje SQL.
  • FBSQL_STOPPING - Baza danych zatrzymuje się.
  • FBSQL_NOEXEC - FBExec nie jest uruchomiony na serwerze i nie jest możliwe pobranie informacji o statusie bazy danych.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top