fbsql_close

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_closeZamyka połączenie z serwerem FrontBase

Opis

fbsql_close ([ resource $identyfikator_połączenia ] ) : bool

Zamyka połączenie z serwerem FrontBase skojarzone z podanym identyfikatorem połączenia.

Używanie fbsql_close() zazwyczaj nie jest konieczne, jako że niestałe połączenia są automatycznie zamykane po zakończeniu wykonywania skryptu.

Parametry

link_identifier

Identyfikator połączenia FrontBase zwrócony przez fbsql_connect() lub fbsql_pconnect().

Link jest opcjonalny i jeśli nie zostanie podany, to funkcja spróbuje znaleźć otwarte połączenie do serwera FrontBase. Jeśli funkcja nie znajdzie otwartego połączenia, to spróbuje utworzyć je tak jakby fbsql_connect() była wywołana bez argumentów.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 Przykład fbsql_close()

<?php
$link 
fbsql_connect("localhost""_SYSTEM""")
    or die(
"Nie można nawiązać połączenia");
echo 
"Połączenie zostało nawiązane";
fbsql_close($link);
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top