fbsql_list_tables

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_list_tablesList tables in a FrontBase database

Opis

fbsql_list_tables ( string $database [, resource $link_identifier ] ) : resource

Returns a result pointer describing the database.

Parametry

database

The database name.

link_identifier

Identyfikator połączenia FrontBase zwrócony przez fbsql_connect() lub fbsql_pconnect().

Link jest opcjonalny i jeśli nie zostanie podany, to funkcja spróbuje znaleźć otwarte połączenie do serwera FrontBase. Jeśli funkcja nie znajdzie otwartego połączenia, to spróbuje utworzyć je tak jakby fbsql_connect() była wywołana bez argumentów.

Zwracane wartości

Returns a result pointer which can be used with the fbsql_tablename() function to read the actual table names, or FALSE on error.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top