fbsql_password

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_passwordZwraca lub ustawia hasło użytkownika używane w połączeniu

Opis

fbsql_hasło ( resource $identyfikator_połączenia [, string $hasło ] ) : string

Zwraca lub ustawia hasło użytkownika używane w połączeniu.

Parametry

link_identifier

Identyfikator połączenia FrontBase zwrócony przez fbsql_connect() lub fbsql_pconnect().

Link jest opcjonalny i jeśli nie zostanie podany, to funkcja spróbuje znaleźć otwarte połączenie do serwera FrontBase. Jeśli funkcja nie znajdzie otwartego połączenia, to spróbuje utworzyć je tak jakby fbsql_connect() była wywołana bez argumentów.

hasło

Jeśli zostanie podane, to będzie nowym hasłem w połączeniu.

Zwracane wartości

Zwraca bieżące hasło używane w połączeniu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top