fbsql_commit

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_commitCommits a transaction to the database

Opis

fbsql_commit ([ resource $link_identifier ] ) : bool

Ends the current transaction by writing all inserts, updates and deletes to the disk and unlocking all row and table locks held by the transaction. This command is only needed if autocommit is set to false.

Parametry

link_identifier

Identyfikator połączenia FrontBase zwrócony przez fbsql_connect() lub fbsql_pconnect().

Link jest opcjonalny i jeśli nie zostanie podany, to funkcja spróbuje znaleźć otwarte połączenie do serwera FrontBase. Jeśli funkcja nie znajdzie otwartego połączenia, to spróbuje utworzyć je tak jakby fbsql_connect() była wywołana bez argumentów.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top