fbsql_pconnect

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_pconnectOtwiera stałe połączenie z serwerem FrontBase

Opis

fbsql_pconnect ([ string $nazwa_hosta = ini_get("fbsql.default_host") [, string $użytkownik = ini_get("fbsql.default_user") [, string $hasło = ini_get("fbsql.default_password") ]]] ) : resource

Nawiązuje stałe połączenie z serwerem FrontBase.

Aby ustawić numer portu należy użyć fbsql_select_db().

fbsql_pconnect() zachowuje się prawie jak fbsql_connect() z dwoma zasadniczymi różnicami:

Pierwsza, podczas łączenia funkcja najpierw spróbuje znaleźć połączenie (stałe), już otwarte dla tych samych parametrów (host, użytkownik, hasło). Jeżeli je znajdzie, to jego identyfikator zostanie zwrócony zamiast otwierania nowego połączenia.

Druga, połączenie z serwerem FrontBase nie zostanie zamknięte po zakończeniu wykonywania skryptu. Zamiast tego połączenie pozostanie otwarte do późniejszego użycia.

Dlatego też ten typ połączeń nazywany jest 'stałym'.

Parametry

nazwa_hosta

Nazwa hosta, na którym jest uruchomiony serwer.

użytkownik

Nazwa użytkownika do nawiązania połączenia.

hasło

Hasło do nawiązania połączenia.

Zwracane wartości

Zwraca identyfikator stałego połączenia do FrontBase w przypadku sukcesu lub FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top