fbsql_blob_size

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

fbsql_blob_sizeGet the size of a BLOB

Opis

fbsql_blob_size ( string $blob_handle [, resource $link_identifier ] ) : int

Returns the size of the given BLOB.

Parametry

blob_handle

A BLOB handle, returned by fbsql_create_blob().

link_identifier

Identyfikator połączenia FrontBase zwrócony przez fbsql_connect() lub fbsql_pconnect().

Link jest opcjonalny i jeśli nie zostanie podany, to funkcja spróbuje znaleźć otwarte połączenie do serwera FrontBase. Jeśli funkcja nie znajdzie otwartego połączenia, to spróbuje utworzyć je tak jakby fbsql_connect() była wywołana bez argumentów.

Zwracane wartości

Returns the BLOB size as an integer, or FALSE on error.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top