eio_sync_file_range

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_sync_file_rangeSync a file segment with disk

Opis

eio_sync_file_range ( mixed $fd , int $offset , int $nbytes , int $flags [, int $pri = EIO_PRI_DEFAULT [, callable $callback = NULL [, mixed $data = NULL ]]] ) : resource

eio_sync_file_range() permits fine control when synchronizing the open file referred to by the file descriptor fd with disk.

Parametry

fd

File descriptor

offset

The starting byte of the file range to be synchronized

nbytes

Specifies the length of the range to be synchronized, in bytes. If nbytes is zero, then all bytes from offset through to the end of file are synchronized.

flags

A bit-mask. Can include any of the following values: EIO_SYNC_FILE_RANGE_WAIT_BEFORE, EIO_SYNC_FILE_RANGE_WRITE, EIO_SYNC_FILE_RANGE_WAIT_AFTER. These flags have the same meaning as their SYNC_FILE_RANGE_* counterparts(see SYNC_FILE_RANGE(2) man page).

pri

Priorytet zapytania: EIO_PRI_DEFAULT, EIO_PRI_MIN, EIO_PRI_MAX, lub NULL. Jeśli podana zostanie wartość NULL, parametr pri jest wewnętrznie ustawiany na EIO_PRI_DEFAULT.

callback

Funkcja callback jest wywoływana po zakończeniu wywołania. Powinna ona być zgodna z następującym prototypem:

void callback(mixed $dane, int $wynik[, resource $zapytanie]);
dane

dane przekazywane do zapytania.

wynik

wartość wynikowa, zależna od zapytania; ogólnie, jest to wartość zwracana przez odpowiednie wywołanie systemowe.

zapytanie

opcjonalny zasób zapytania, który może być użyty z funkcjami takimi jak eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

Zwracane wartości

eio_sync_file_range() returns request resource on success or FALSE on error.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top