eio_cancel

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_cancelCancels a request

Opis

eio_cancel ( resource $req ) : void

eio_cancel() cancels a request specified by req

Parametry

req

The request resource

pri

Priorytet zapytania: EIO_PRI_DEFAULT, EIO_PRI_MIN, EIO_PRI_MAX, lub NULL. Jeśli podana zostanie wartość NULL, parametr pri jest wewnętrznie ustawiany na EIO_PRI_DEFAULT.

callback

Funkcja callback jest wywoływana po zakończeniu wywołania. Powinna ona być zgodna z następującym prototypem:

void callback(mixed $dane, int $wynik[, resource $zapytanie]);
dane

dane przekazywane do zapytania.

wynik

wartość wynikowa, zależna od zapytania; ogólnie, jest to wartość zwracana przez odpowiednie wywołanie systemowe.

zapytanie

opcjonalny zasób zapytania, który może być użyty z funkcjami takimi jak eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Przykłady

Przykład #1 eio_cancel() example

<?php
 
/* Is called when eio_nop() finished */
 
function my_nop_cb($data$result) {
  echo 
"my_nop "$data"\n";
 }

// This eio_nop() call will be cancelled
$req eio_nop(EIO_PRI_DEFAULT"my_nop_cb""1");
var_dump($req);
eio_cancel($req);

// This time eio_nop() will be processed
eio_nop(EIO_PRI_DEFAULT"my_nop_cb""2");

// Process requests
eio_event_loop();
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

resource(4) of type (EIO Request Descriptor)
my_nop 2

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top