eio_statvfs

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_statvfsGet file system statistics

Opis

eio_statvfs ( string $path , int $pri , callable $callback [, mixed $data ] ) : resource

eio_statvfs() returns file system statistics information in result argument of callback

Parametry

path

Pathname of any file within the mounted file system

pri

Priorytet zapytania: EIO_PRI_DEFAULT, EIO_PRI_MIN, EIO_PRI_MAX, lub NULL. Jeśli podana zostanie wartość NULL, parametr pri jest wewnętrznie ustawiany na EIO_PRI_DEFAULT.

callback

Funkcja callback jest wywoływana po zakończeniu wywołania. Powinna ona być zgodna z następującym prototypem:

void callback(mixed $dane, int $wynik[, resource $zapytanie]);
dane

dane przekazywane do zapytania.

wynik

wartość wynikowa, zależna od zapytania; ogólnie, jest to wartość zwracana przez odpowiednie wywołanie systemowe.

zapytanie

opcjonalny zasób zapytania, który może być użyty z funkcjami takimi jak eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

Zwracane wartości

eio_statvfs() returns request resource on success or FALSE on error. On success assigns result argument of callback to an array.

Przykłady

Przykład #1 eio_statvfs() example

<?php
$tmp_filename 
'/tmp/eio-file.tmp';
touch($tmp_filename);

function 
my_statvfs_callback($data$result) {
    
var_dump($data);
    
var_dump($result);

 @
unlink($data);
}

eio_statvfs($tmp_filenameEIO_PRI_DEFAULT"my_statvfs_callback"$tmp_filename);
eio_event_loop();
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

string(17) "/tmp/eio-file.tmp"
array(11) {
 ["f_bsize"]=>
 int(4096)
 ["f_frsize"]=>
 int(4096)
 ["f_blocks"]=>
 int(262144)
 ["f_bfree"]=>
 int(262111)
 ["f_bavail"]=>
 int(262111)
 ["f_files"]=>
 int(1540815)
 ["f_ffree"]=>
 int(1540743)
 ["f_favail"]=>
 int(1540743)
 ["f_fsid"]=>
 int(0)
 ["f_flag"]=>
 int(4102)
 ["f_namemax"]=>
 int(255)
}
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top