eio_get_last_error

(PECL eio >= 1.0.0)

eio_get_last_errorReturns string describing the last error associated with a request resource

Opis

eio_get_last_error ( resource $req ) : string

eio_get_last_error() returns string describing the last error associated with req.

Parametry

req

The request resource

Zwracane wartości

eio_get_last_error() returns string describing the last error associated with the request resource specified by req.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top