eio_seek

(PECL eio >= 0.5.0b)

eio_seekRepositions the offset of the open file associated with the fd argument to the argument offset according to the directive whence

Opis

eio_seek ( mixed $fd , int $offset , int $whence [, int $pri = EIO_PRI_DEFAULT [, callable $callback = NULL [, mixed $data = NULL ]]] ) : resource

eio_seek() repositions the offset of the open file associated with stream, Socket resource, or file descriptor specified by fd to the argument offset according to the directive whence as follows:

  • EIO_SEEK_SET - Set position equal to offset bytes.
  • EIO_SEEK_CUR - Set position to current location plus offset.
  • EIO_SEEK_END - Set position to end-of-file plus offset.

Parametry

fd

Stream, Socket resource, or numeric file descriptor

offset

Starting point from which data is to be read.

length

Number of bytes to be read.

pri

Priorytet zapytania: EIO_PRI_DEFAULT, EIO_PRI_MIN, EIO_PRI_MAX, lub NULL. Jeśli podana zostanie wartość NULL, parametr pri jest wewnętrznie ustawiany na EIO_PRI_DEFAULT.

callback

Funkcja callback jest wywoływana po zakończeniu wywołania. Powinna ona być zgodna z następującym prototypem:

void callback(mixed $dane, int $wynik[, resource $zapytanie]);
dane

dane przekazywane do zapytania.

wynik

wartość wynikowa, zależna od zapytania; ogólnie, jest to wartość zwracana przez odpowiednie wywołanie systemowe.

zapytanie

opcjonalny zasób zapytania, który może być użyty z funkcjami takimi jak eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

Zwracane wartości

eio_seek() returns request resource on success or FALSE on error.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top