eio_lstat

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_lstatGet file status

Opis

eio_lstat ( string $path , int $pri , callable $callback [, mixed $data = NULL ] ) : resource

eio_lstat() returns file status information in result argument of callback

Parametry

path

The file path

pri

Priorytet zapytania: EIO_PRI_DEFAULT, EIO_PRI_MIN, EIO_PRI_MAX, lub NULL. Jeśli podana zostanie wartość NULL, parametr pri jest wewnętrznie ustawiany na EIO_PRI_DEFAULT.

callback

Funkcja callback jest wywoływana po zakończeniu wywołania. Powinna ona być zgodna z następującym prototypem:

void callback(mixed $dane, int $wynik[, resource $zapytanie]);
dane

dane przekazywane do zapytania.

wynik

wartość wynikowa, zależna od zapytania; ogólnie, jest to wartość zwracana przez odpowiednie wywołanie systemowe.

zapytanie

opcjonalny zasób zapytania, który może być użyty z funkcjami takimi jak eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

Zwracane wartości

eio_lstat() returns request resource on success or FALSE on error.

Przykłady

Przykład #1 eio_lstat() example

<?php
$tmp_filename 
dirname(__FILE__). "/eio-file.tmp";
touch($tmp_filename);

function 
my_res_cb($data$result) {
    
var_dump($data);
    
var_dump($result);
}

function 
my_open_cb($data$result) {
    
eio_close($result);
    
eio_event_loop();

    @
unlink($data);
}

eio_lstat($tmp_filenameEIO_PRI_DEFAULT"my_res_cb""eio_lstat");
eio_open($tmp_filenameEIO_O_RDONLYNULL,
 
EIO_PRI_DEFAULT"my_open_cb"$tmp_filename);
eio_event_loop();
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

string(9) "eio_lstat"
array(12) {
 ["st_dev"]=>
 int(2050)
 ["st_ino"]=>
 int(2099197)
 ["st_mode"]=>
 int(33188)
 ["st_nlink"]=>
 int(1)
 ["st_uid"]=>
 int(1000)
 ["st_gid"]=>
 int(100)
 ["st_rdev"]=>
 int(0)
 ["st_blksize"]=>
 int(4096)
 ["st_blocks"]=>
 int(0)
 ["st_atime"]=>
 int(1318235777)
 ["st_mtime"]=>
 int(1318235777)
 ["st_ctime"]=>
 int(1318235777)
}

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top