eio_custom

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_customExecute custom request like any other eio_* call

Opis

eio_custom ( callable $execute , int $pri , callable $callback [, mixed $data = NULL ] ) : resource

eio_custom() executes custom function specified by execute processing it just like any other eio_* call.

Parametry

execute

Specifies the request function that should match the following prototype:

   mixed execute(mixed data);
   
callback is event completion callback that should match the following prototype:
   void callback(mixed data, mixed result);
   
data is the data passed to execute via data argument without modifications result value returned by execute

pri

Priorytet zapytania: EIO_PRI_DEFAULT, EIO_PRI_MIN, EIO_PRI_MAX, lub NULL. Jeśli podana zostanie wartość NULL, parametr pri jest wewnętrznie ustawiany na EIO_PRI_DEFAULT.

callback

Funkcja callback jest wywoływana po zakończeniu wywołania. Powinna ona być zgodna z następującym prototypem:

void callback(mixed $dane, int $wynik[, resource $zapytanie]);
dane

dane przekazywane do zapytania.

wynik

wartość wynikowa, zależna od zapytania; ogólnie, jest to wartość zwracana przez odpowiednie wywołanie systemowe.

zapytanie

opcjonalny zasób zapytania, który może być użyty z funkcjami takimi jak eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

Zwracane wartości

eio_custom() returns request resource on success or FALSE on error.

Przykłady

Przykład #1 eio_custom() example

<?php
/* Callback for the custom callback */
function my_custom_callback($data$result) {
    
var_dump($data);
    
var_dump(count($result));
    
var_dump($result['data_modified']);
    
var_dump($result['result']);
}

/* The custom request */
function my_custom($data) {
    
var_dump($data);

    
$result  = array(
        
'result'        => 1001,
        
'data_modified' => "my custom data",
    );

    return 
$result;
}

$data "my_custom_data";
$req eio_custom("my_custom"EIO_PRI_DEFAULT"my_custom_callback"$data);
var_dump($req);
eio_event_loop();
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

resource(4) of type (EIO Request Descriptor)
string(14) "my_custom_data"
string(14) "my_custom_data"
int(2)
string(14) "my custom data"
int(1001)
 
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top