eio_set_max_parallel

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_set_max_parallelSet maximum parallel threads

Opis

eio_set_max_parallel ( int $nthreads ) : void

Parametry

nthreads

Number of parallel threads

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top