eio_fstat

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_fstatGet file status

Opis

eio_fstat ( mixed $fd , int $pri , callable $callback [, mixed $data ] ) : resource

eio_fstat() returns file status information in result argument of callback

Parametry

fd

Stream, Socket resource, or numeric file descriptor.

pri

Priorytet zapytania: EIO_PRI_DEFAULT, EIO_PRI_MIN, EIO_PRI_MAX, lub NULL. Jeśli podana zostanie wartość NULL, parametr pri jest wewnętrznie ustawiany na EIO_PRI_DEFAULT.

callback

Funkcja callback jest wywoływana po zakończeniu wywołania. Powinna ona być zgodna z następującym prototypem:

void callback(mixed $dane, int $wynik[, resource $zapytanie]);
dane

dane przekazywane do zapytania.

wynik

wartość wynikowa, zależna od zapytania; ogólnie, jest to wartość zwracana przez odpowiednie wywołanie systemowe.

zapytanie

opcjonalny zasób zapytania, który może być użyty z funkcjami takimi jak eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

Zwracane wartości

eio_busy() returns request resource on success or FALSE on error.

Przykłady

Przykład #1 eio_lstat() example

<?php
// Create temporary file
$tmp_filename dirname(__FILE__) ."/eio-file.tmp";
touch($tmp_filename);

/* Is called when eio_fstat() done */
function my_res_cb($data$result) {
 
// Should output array with stat info
 
var_dump($result);

 if (
$data['fd']) {
  
// Close temporary file
  
eio_close($data['fd']);
  
eio_event_loop();
 }
 
// Remove temporary file
 
@unlink($data['file']);
}

/* Is called when eio_open() done */
function my_open_cb($data$result) {
 
// Prepare data for callback
 
$d = array(
  
'fd'  => $result,
  
'file'=> $data
 
);
 
// Request stat info
 
eio_fstat($resultEIO_PRI_DEFAULT"my_res_cb"$d);
 
// Process request(s)
 
eio_event_loop();
}

// Open temporary file
eio_open($tmp_filenameEIO_O_RDONLYNULLEIO_PRI_DEFAULT,
  
"my_open_cb"$tmp_filename);
eio_event_loop();
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

array(12) {
 ["st_dev"]=>
 int(2050)
 ["st_ino"]=>
 int(2489159)
 ["st_mode"]=>
 int(33188)
 ["st_nlink"]=>
 int(1)
 ["st_uid"]=>
 int(1000)
 ["st_gid"]=>
 int(100)
 ["st_rdev"]=>
 int(0)
 ["st_blksize"]=>
 int(4096)
 ["st_blocks"]=>
 int(0)
 ["st_atime"]=>
 int(1318239506)
 ["st_mtime"]=>
 int(1318239506)
 ["st_ctime"]=>
 int(1318239506)
}

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top