eio_read

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_readRead from a file descriptor at given offset

Opis

eio_read ( mixed $fd , int $length , int $offset , int $pri , callable $callback [, mixed $data = NULL ] ) : resource

eio_read() reads up to length bytes from fd file descriptor at offset. The read bytes are stored in result argument of callback.

Parametry

fd

Stream, Socket resource, or numeric file descriptor

length

Maximum number of bytes to read.

offset

Offset within the file.

pri

Priorytet zapytania: EIO_PRI_DEFAULT, EIO_PRI_MIN, EIO_PRI_MAX, lub NULL. Jeśli podana zostanie wartość NULL, parametr pri jest wewnętrznie ustawiany na EIO_PRI_DEFAULT.

callback

Funkcja callback jest wywoływana po zakończeniu wywołania. Powinna ona być zgodna z następującym prototypem:

void callback(mixed $dane, int $wynik[, resource $zapytanie]);
dane

dane przekazywane do zapytania.

wynik

wartość wynikowa, zależna od zapytania; ogólnie, jest to wartość zwracana przez odpowiednie wywołanie systemowe.

zapytanie

opcjonalny zasób zapytania, który może być użyty z funkcjami takimi jak eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

Zwracane wartości

eio_read() stores read bytes in result argument of callback function.

Przykłady

Przykład #1 eio_read() example

<?php
// Open a temporary file and write some bytes there
$temp_filename "eio-temp-file.tmp";
$fp fopen($temp_filename"w");
fwrite($fp"1234567890");
fclose($fp);

/* Is called when eio_read() is done */
function my_read_cb($data$result) {
    global 
$temp_filename;

 
// Output read bytes
    
var_dump($result);

 
// Close file
    
eio_close($data);
    
eio_event_loop();

 
// Remove temporary file
    
@unlink($temp_filename);
}

/* Is called when eio_open() is done */
function my_file_opened_callback($data$result) {
 
// $result should contain the file descriptor
    
if ($result 0) {
  
// Read 5 bytes starting from third
        
eio_read($result52EIO_PRI_DEFAULT"my_read_cb"$result);
        
eio_event_loop();
    } else {
  
// eio_open() failed
        
unlink($data);
    }
}

// Open the file for reading and writing
eio_open($temp_filenameEIO_O_RDWRNULL,
    
EIO_PRI_DEFAULT"my_file_opened_callback"$temp_filename);
eio_event_loop();
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

string(5) "34567"

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top