eio_nop

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_nopDoes nothing, except go through the whole request cycle

Opis

eio_nop ([ int $pri = EIO_PRI_DEFAULT [, callable $callback = NULL [, mixed $data = NULL ]]] ) : resource

eio_nop() does nothing, except go through the whole request cycle. Could be useful in debugging.

Parametry

pri

Priorytet zapytania: EIO_PRI_DEFAULT, EIO_PRI_MIN, EIO_PRI_MAX, lub NULL. Jeśli podana zostanie wartość NULL, parametr pri jest wewnętrznie ustawiany na EIO_PRI_DEFAULT.

callback

Funkcja callback jest wywoływana po zakończeniu wywołania. Powinna ona być zgodna z następującym prototypem:

void callback(mixed $dane, int $wynik[, resource $zapytanie]);
dane

dane przekazywane do zapytania.

wynik

wartość wynikowa, zależna od zapytania; ogólnie, jest to wartość zwracana przez odpowiednie wywołanie systemowe.

zapytanie

opcjonalny zasób zapytania, który może być użyty z funkcjami takimi jak eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

Zwracane wartości

eio_nop() returns request resource on success or FALSE on error.

Zobacz też:

  • eio_busy() - Artificially increase load. Could be useful in tests, benchmarking
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top