gmp_testbit

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

gmp_testbitTests if a bit is set

Opis

gmp_testbit ( GMP $a , int $index ) : bool

Tests if the specified bit is set.

Parametry

a

Może być zarówno zasobem numeru GMP w PHP 5.5 i wcześniejszych, obiektem klasy GMP w PHP 5.6 i późniejszych lub numerycznym łańcuchem znaków, który można skonwertować z liter do liczb.

index

The bit to test

Zwracane wartości

Returns TRUE if the bit is set in resource $a, otherwise FALSE.

Błędy/Wyjątki

An E_WARNING level error is issued when index is less than zero, and FALSE is returned.

Przykłady

Przykład #1 gmp_testbit() example

<?php
$n 
gmp_init("1000000");
var_dump(gmp_testbit($n1));
gmp_setbit($n1);
var_dump(gmp_testbit($n1));
?>

Powyższy przykład wyświetli:

bool(false)
bool(true)

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
bluej100@gmail
13 years ago
gmp_testbit will be very useful for my (over 64-bit) bitmask checking.

In the meantime, I think these are the best replacements.

Mostly full:

<?php
(gmp_scan1($a, $index) == $index)
?>

Mostly empty:

<?php
(gmp_scan0($a, $index) != $index)
?>

Still worst-case O(N), though.
To Top